Behandling med salicylsyra mot vårtor

Syror för lokal behandling kan också vara en användbar metod för att behandla vårtor. Fördelen med denna form av behandling är det faktum att den är nästan smärtfri och att det inte finns någon begränsning av aktiviteten. Nackdelen med denna form av behandling är att det ofta krävs flera behandlingar och misslyckandefrekvensen är högre än vid kirurgiskt avlägsnande av vårtan. En metaanalys av 77 relevanta studier visade att en kombinerad behandling av salicylsyra och kryoterapi hade en högre läkningsfrekvens än salicylsyra eller kryoterapi ensamt.

Resultaten av den sammanslagna analysen fastställde en läkningsfrekvens på 58 % (38–78 %) i prövningar som kombinerade kryoterapi och salicylsyra. Förutom användning av salicylsyra och aggressiv kryoterapi finns inte tillräckliga forskningsbevis för att stödja användning av några andra behandlingar. 

 

  • En lösning med salicylsyra:

Innan du applicerar en lösning med salicylsyra måste du blötlägga vårtområdet i varmt vatten. Proceduren mjukar upp huden och effekten av den applicerade lösningen kommer att bli bättre.

Behandling av vårtor med denna syralösning utförs före sänggåendet: du måste applicera den direkt på de drabbade områdena; frisk hud ska inte utsättas för läkemedlet. Lägg sedan ett bandage över vårtorna eller täck området med ett plåster. På morgonen tvättar du bort syran. Efter en längre tids behandling mjuknar vårtan  under inverkan av läkemedlet och kan tas bort med en pimpsten.

 

  • Salicylsalva:

Sextioprocentig salicylsalva används också ofta för att ta bort vårtor. För bättre effekt rengör du den drabbade huden med varmt vatten innan du applicerar salvan. Vänta tills huden torkat och fortsätt därefter med applicering av salvan. Täck den drabbade huden med ett tunt lager salva.

Ett bandage ska sedan läggas på den behandlade ytan, vilket är anledningen till att sådana förfaranden vanligtvis genomförs före sänggående. På morgonen bearbetar du vårtan med en pimpsten. Behandlingsförloppet är strikt individuellt och måste fortgå tills hela vårtan försvunnit.

 

  • Plattor med salicylsyra mot vårtor:

Denna behandlingsmetod är mer bekväm jämfört med de tidigare. På nästan alla apotek kan du köpa speciella plattor för vårtborttagning. De innehåller svavel och salicylsyra. På grund av den keratolytiska effekten av salicylsyra gör plattan så att din hud mjuknar och löses upp, och det översta hudlagret flagnar av.

Innan du fäster plattor med salicylsyra mot vårtor på det drabbade området måste du rengöra det med ånga och låta det torka. Plåstret måste lämnas kvar på huden i två dagar. Sedan tar du bort det och blötlägger vårtorna i varmt vatten. De uppmjukade hudlagren kan försiktigt avlägsnas genom att använda pimpsten.

Upprepa proceduren flera gånger om vårtorna inte försvinner efter första försöket.

 

  • Triklorättiksyra mot vårtor

Det finns många produkter för vårtborttagning idag och den vanligaste och mest effektiva är salicylsyra. Triklorättiksyra (TCA) förekommer också ofta. TCA används också för kosmetiska behandlingar och borttagning av tatueringar. TCA är en genomskinlig vätska som appliceras av sjukvårdspersonal en gång i veckan på vårtans yta tills den blir vit och krymper. TCA är också tillgängligt receptfritt, i en koncentration upp till 80 % lösning, och kan användas säkert hemma. Det finns även en svag lösning, som är lika effektiv för att avlägsna vårtor.

För att förhindra irritation ska patienterna se till att sjukvårdspersonalen eller dermatologen är den som applicerar TSA. Behandlingen kan ta åtminstone sex till tio veckor för att vårtorna ska tas bort helt. Verkan av TCA kontrolleras vanligtvis, vilket kan förhindra risken för ärrbildning på huden. Det är också säkert att använda på gravida kvinnor, eftersom det inte finns några studier som kan bekräfta att det kan påverka hälsan hos mamman och barnet.

 

  • Biverkningar av triklorättiksyra på vårtor                                                                

Efter applicering kan triklorättiksyra orsaka milt obehag. Vid behandling kan patienten känna något av följande: 

Brännande känsla, tills lösningen torkar.

Svullnad i området där TCA appliceras.

Ömhet i området.

Hudirritation, men inte i hela kroppen. 

Kom ihåg att ringa eller gå direkt till en dermatolog om obehaget blir långvarigt eller svårt. Symptom såsom väsande andning, tryck över bröstet, feber, klåda, svullnad på läppar, tunga eller svalg samt utslag kan vara allvarliga.

 

  • Syrabehandling mot fotvårtor     

Vårtor förekommer i alla former och storlekar. De kan drabba alla delar av kroppen, men är vanligare på händer och fötter. Det finns ingen skillnad i behandling av vanliga vårtor och fotvårtor. När du har en vanlig vårta eller en fotvårta ska du också vidta åtgärder för att undvika att smitta andra. Alla dessa syrabehandlingar fungerar lika bra på vanliga vårtor som på fotvårtor, de är baserade på principen att mjuka upp eller döda hudceller som innehåller viruset och bildar vårtan. Använd en fil eller pimpsten för att ta bort den gamla huden regelbundet. Ny hud kommer att växa ut under, detta är frisk och virusfri vävnad. Det är viktigt att fortsätta med behandlingen.

Rådgör med en läkare innan du behandlar en vårta själv om du har dålig blodcirkulation, till exempel på grund av diabetes eller perifer kärlsjukdom.

 

1. source: Kwok , Holland R, Gibbs S. Efficacy of topical treatments for cutaneous warts: a meta-analysis and pooled analysis of randomized controlled trials. British Journal of Dermatology 2011