Behandling för fotvårtor

Fot- och handvårtor försvinner ofta så småningom även utan behandling. Men om vårtorna besvärar dig finns det många olika sätt att behandla dem. Även om en behandlingen ger goda resultat finns risk att vårtan återkommer.
 • Salicylsyra
  Läkemedel mot vårtor med salicylsyra av receptbelagd styrka fungerar genom att ta bort lager av vårtan lite i taget. Studier visar att salicylsyra är mer effektivt när det kombineras med frysning.

 

 • Kryoterapi
  Kryoterapi som utförs på en läkarmottagning omfattar applicering av flytande kväve på vårtan. Frysning fungerar genom att bilda en blåsa under och runt vårtan. Därefter stöts den döda vävnaden bort inom ca en vecka. Denna metod kan också stimulera immunförsvaret till att bekämpa virusvårtor. Du kan behöva mer än en behandling.

 

 • Di- eller triklorättiksyra
  Om salicylsyra eller frysning inte fungerar kan din läkare försöka med di- eller triklorättiksyra. Med denna metod rakar läkaren först vårtans yta och applicerar sedan syran med en tandpetare. Upprepade behandlingar ungefär en gång i veckan krävs. Biverkningar är sveda och stickningar.

 

 • Laser
  Laserbehandling. Pulsad färgämneslaser bränner (kauteriserar) små blodkärl. Den infekterade vävnaden dör så småningom, och vårtan faller av. Bevisen för denna metods effektivitet är begränsade, och den kan orsaka smärta och ärrbildning.

 

 • Kirurgi
  Kirurgi är ett alternativ om behandling i hemmet och på läkarmottagning har misslyckats. Kirurgi för vårtor är vanligtvis snabb och effektiv. Det finns ingen enskild kirurgisk metod som är mer effektiv än en annan för att ta bort vårtor. I allmänhet börjar läkarna med den kirurgiska metod som är minst benägen att orsaka ärrbildning. De vanligaste typerna av kirurgisk behandling för vårtborttagning omfattar:

  Diatermi och skrapning. Diatermi bränner vårtan med en elektrisk ström. Skrapning innebär att skära av vårtan med en vass kniv eller ett litet, skedformat verktyg. Båda förfarandena används ofta i kombination med varandra.

 • Laserkirurgi
  Genom laserkirurgi bränns vårtan bort med en intensiv ljusstråle.