Vårtborttagning med laser

Laserkirurgi använder en intensiv laserljusstråle för att bränna vårtvävnaden och dess blodtillförsel, och förstör på så sätt vårtan. En ny typ av laser som kallas pulsad färgämneslaser har utvecklats för att behandla flera olika typer av hudskador. Denna nya laser är lovande när det gäller effektiv behandling av vårtor.

Pulsad färgämneslaser bränner (kauteriserar) små blodkärl så att de stängs. Den infekterade vävnaden dör så småningom, och vårtan faller av. Vårtan kommer att falla bort på naturligt sätt efter några veckor. Användning av laser för att ta bort vårtor brukar inte vara ett förstahandsval för vårtborttagning. Det finns endast begränsade bevis för denna metods effektivitet, och metoden kan orsaka smärta och ärrbildning. Den används dock ibland när vårtorna är utbredda, mycket stora eller alla andra behandlingar har misslyckats. Laser kan användas som en sista utväg för behandling av vårtor och är lämpligt för att behandla stora områden vid ett och samma tillfälle. Laserbehandling anses även som en säker metod.

Ofta behövs ett bedövningsmedel för att bedöva området som behandlas med laser och det kan göra ont i det behandlade området under ett par dagar efter behandlingen. Fem eller flera behandlingar kan behövas för envisa vårtor. Det är vanligtvis dyrare än andra behandlingar.

Fördelarna med att ta bort vårtor med laser är små om inte vårtorna är mycket stora (mosaikvårtor) eller om det rör sig om ett stort antal vårtor som ska tas bort. Riskerna i samband med användning av laser är desamma som för att skära bort vårtorna. Dessa risker inkluderar infektion och utveckling av ärrvävnad efter läkning.