Behandling för vårtor på händer eller fingrar

Vanliga hand- och fingervårtor är små, korniga hudutväxter. Vanliga vårtor är sträva vid beröring och har ofta ett mönster av små svarta prickar – som ibland kallas frön – som är små, koagulerade blodkärl.

Målen med behandlingen är att förstöra vårtan eller stimulera immunsvaret att bekämpa viruset, eller både och. Behandlingen kan ta veckor eller månader. Även med behandling tenderar vårtor att återkomma eller sprida sig. Läkare börjar i allmänhet med de minst smärtsamma metoderna, i synnerhet vid behandling av unga barn.

 

 • Salicylsyra
  Läkemedel mot vårtor med salicylsyra av receptbelagd styrka fungerar genom att ta bort lager av vårtan i etapper. Studier visar att salicylsyra är mer effektivt när det kombineras med frysning.

 

 • Kryoterapi
  Kryoterapi som utförs på en läkarmottagning omfattar applicering av flytande kväve på vårtan. Frysning fungerar genom att bilda en blåsa under och runt vårtan. Därefter stöts den döda vävnaden bort inom ca en vecka. Denna metod kan också stimulera immunförsvaret till att bekämpa virusvårtor. Du kan behöva mer än en behandling.

 

 • Di- eller triklorättiksyra
  Om salicylsyra eller frysning inte fungerar kan din läkare försöka med di- eller triklorättiksyra. Med denna metod rakar läkaren först vårtans yta och applicerar sedan syran med en tandpetare. Upprepade behandlingar ungefär en gång i veckan krävs. Biverkningar är sveda och stickningar.

 

 • Laser
  Laserbehandling. Pulsad färgämneslaser bränner (kauteriserar) små blodkärl. Den infekterade vävnaden dör så småningom, och vårtan faller av. Bevisen för denna metods effektivitet är begränsade, och den kan orsaka smärta och ärrbildning.