Typer av vårtor

Vårtor är den vanligaste typen av hudinfektion. De är infektioner i huden med humant papillomvirus. Det finns mer än 100 olika stammar av humant papillomvirus.

Vanligtvis börjar vårtor växa efter infektion med en eller flera stammar av HPV. Viruset gör att de översta hudlagren växer snabbt och skapar den icke-cancerogena hudutväxten. Det kan vara svårt att skilja på vårtor och andra hudåkommor, såsom hudflikar, födelsemärken och aktinisk keratos. Kännetecknen och symptomen på vårtor beror på typen av vårtor. Det finns 8 kategorier av virusvårtor i allmänhet, vilka vanligtvis klassificeras både av deras placering på kroppen och av deras utseende.

 

 • Fotvårtor 
  Begreppet "fotvårtor" används för de vårtor som uppstår på undersidan av dina fötter. På engelska kallas de ibland "plantar warts" eftersom "plantar" betyder fotsula. Dessa vårtor kallas även "verrucas" på engelska eftersom det latinska ordet för dem är verrucae. Fotvårtor ser ut som hårda, tjocka fläckar på huden med svarta prickar. De växer vanligtvis tillbaka in i huden på grund av personens vikt, som trycker in vårtorna i fotsulan. Fotvårtor kan vara smärtsamma när man står eller går, särskilt när de förekommer på viktbärande områden av foten. Det är vanligt att fotvårtor har koagulerade blodkärl som visar sig som en svart prick i mitten, med ett omgivande hårt, vitt område. Fotvårtor innefattar en eller flera ömmande inåtväxande "djupa vårtor" på fotsulan. Fotvårtor sitter ibland på hälen och tårna.

 

 • Mosaikvårta
  En mosaikvårta är vanligtvis en grupp fotvårtor tätt grupperade tillsammans i ett litet område på foten. Mosaikvårtor uppstår oftast till följd av obehandlade vårtor som växer till en omkrets på ett par centimeter eller mer på foten. De sprids till klungor av flera vårtor. De utvecklas ofta på handflatorna och som fotvårtor på fotsulorna.

 

 • Platta/plana vårtor
  Platta vårtor kallas även plana vårtor eller vattenvårtor. De är platta, släta och vanligtvis runda. Deras färg är vanligtvis gulaktig, brunaktig eller hudfärgad. Plana vårtor kallas ofta juvenila vårtor, förmodligen eftersom de oftast ses hos barn. De uppstår vanligtvis på ansiktet, händerna, halsen eller benen och tenderar att växa i betydande antal av 20 till 100 samtidigt i en klunga. Platta vårtor orsakas av HPV-viruset. Vattenvårtor eller mollusker orsakas av ett poxvirus

 

 • Frövårtor eller vanliga vårtor (verruca vulgaris)
  Vanliga vårtor uppträder oftast på baksidan av fingrar eller tår samt på knäna. Vanliga vårtor kan lätt kännas igen på ytans grova, blomkålsliknande utseende. Vanliga vårtor kan uppträda var som helst på kroppen, men är vanligast på knogar, fingrar och armbågar. Dessa vårtor på händer och fingrar är förtjockade knölar. De kallas även papler eller plack. De kan ha några små svarta eller mörka prickar. Dessa prickar är koagulerade blodkärl. Ofta tror människor att prickarna är vårtans faktiska “frö”. Men så är inte fallet. Vanliga vårtor brukar inte orsaka något obehag såvida de inte sitter på områden som utsätts för friktion eller tryck.

 

Andra typer av vanliga vårtor

 

​Vårtor runt naglar växer ofta på sidorna av eller under naglarna och kan göra att naglarna växer snett.  

Trådformiga vårtor är den typ som häxor i filmer och sagoböcker har på sina hakor och näsor. En trådformig vårta har en fingerliknande form och är vanligtvis hudfärgad. Den växer ofta på eller runt munnen, ögonen eller näsan.

Orala vårtor kan drabba läpparna och även kindernas insida. De omfattar skivepitelcellspapillom. 

Genitalvårtor överförs ofta sexuellt och växer på könsorganen. Genitalvårtor predisponerar för livmoder-, penis- och vulvacancer. Besök din läkare om du har genitalvårtor eller om du är osäker.